LeertASS

Mensen met autisme hebben een typische manier van waarnemen en denken, die hen bijzondere kwaliteiten, maar ook veel onduidelijkheid en stress kan geven. Bij ‘leren’ en ‘naar school gaan’ komen heel wat vaardigheden kijken. Je moet kennis kunnen verwerken, het leren kunnen organiseren en je moet heel wat sociale en communicatieve vaardigheden kunnen inzetten. Bovendien vragen de verwachtingen van de omgeving en de vele prikkels heel veel van deze jongeren. Zo kan het ‘aankunnen’ onder druk komen te staan. En zonder aankunnen is er geen kunnen.

De Leertass, een methode voor leren leren met autisme, is een handboek voor iedereen die jongeren met autisme begeleidt in hun leerproces. Het boek wil inzicht geven in de vele facetten van ‘leren leren’ met autisme en tegelijk een brede kijk bieden op hoe deze jongeren kunnen ondersteund worden in hun leerproces.

Tijdens deze boekvoorstelling willen de auteurs, Kathleen Put en Cindy Vanderplas, uitleggen wat ‘leren’ en ‘leren leren’ betekent voor jongeren met ASS, en hoe een coach samen met een jongere beweging kan krijgen in wat vast zit en een evenwicht kan vinden in uitdagingen en mogelijkheden.

Programma

19.00 Welkom en inleiding door uitgever  
19.05  Kathleen Put en Cindy Vanderplas stellen het boek voor  
20.00 Q&A
20.15 Netwerkdrink