Jongeren en online grensoverschrijdend gedrag

Jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag: Wegwijs in het digitale tijdperk is een handboek over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het digitaal landschap bij jongeren. De digitalisering van de samenleving heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende opportuniteiten voor jongeren waarin het internet en de nieuwe media een prominente plaats hebben ingenomen. Het internet wordt bijvoorbeeld gebruikt om seksueel te experimenteren en hoort bij de seksuele ontwikkeling. Maar het is niet ongewoon dat de seksuele grenzen op het internet worden overschreden, mede door de eenvoudige toegankelijkheid en de anonimiteit van het internet.

Tot op heden was er nog te weinig informatie beschikbaar over jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag waardoor heel wat professionals en hulpverleners vaak met de handen in het haar zaten hierover. Met dit boek wil ik hieraan tegemoet komen en leg ik bewust de focus op jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag met thema’s zoals extreme pornografie, seksueelmisbruikbeelden van minderjarigen en peer-to-peer online grooming. Er worden o.a. inzichten gegeven in het wettelijke- en hulpverleningskader en preventieve interventies. Hoewel het boek gericht is op professionals die met jongeren werken kunnen ook ouders hieruit tips halen om dit toe te passen in de opvoeding van hun kinderen in een digitaal tijdperk.

 

Programma

14.00 Welkom en inleiding door uitgever  
14.05 Dr. Daniel Neves Ramos  – Jonge online plegers in een kinderpsychiatrische context  
14.30 Auteur Zohra Lkasbi  – Introductie boek: jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag  
15.15 Caroline De Weerdt  – Gezinnen en digitalisering  
15.30 Sarah Vanlaerhoven (Pimento) – Methodieken online seksualiteit en online seksueel grensoverschrijdend gedrag    
16.00 Q&A
16.15 Netwerkdrink