Aanpakkaarten voor kinderen

Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijks leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door frustraties, chaos, onzekerheid, paniek of weigeren een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet altijd de juiste leer- en werkstrategieën.

De aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbrengen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onafhankelijk van een methode.

Ze vormen een verzameling van werkstrategieën voor de vakgebieden rekenen, lezen en begrijpend lezen, spelling, taal en projecten. Er zijn kaarten onderverdeeld in Brein Quest, gericht op informatieverwerking, de werking van het cognitieve brein en waarnemen met je brein; Mind Quest, gericht op het emotionele brein, sociaal emotionele ontwikkeling, gedragsontwikkeling, sociale interactie; gericht op de Slimme Kleuter en op de bovenbouw van de basisschool als ‘Brug naar het Voortgezet Onderwijs’ (VO). De leerkracht, maar ook een begeleider of behandelaar kan hieruit een voor elk kind afzonderlijk helder stappenplan afleiden en opstellen.

Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinderen met leerproblemen en / of leerstoornissen zoals ASS, AD(H)D, gedragsproblemen, informatieverwerkingsproblemen, beelddenkers en kinderen met dyslexie.

Met bijdragen van:

Winny Bosch-Sthijns: Werkhouding en Twice Exeptional
Richelle Wolters-Bosch: het cognitieve brein in de praktijk - Beelddenken
Marcia Willems: het emotionele brein in de praktijk

Livestream

Programma

16.00 Welkom en inleiding: uitgever
16.05 Aanpakkaarten voor kinderen met met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Winny Bosch-Sthijns, Richelle Wolters-Bosch & Marcia Willems
16.45 Q&A en afronding