Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid ontluisterd is een ongewoon boek over de grootste bedreiging voor de wereldwijde mensheid: klimaatverandering. De voorstelling kadert het boek en belicht hoofdlijnen en kritieke punten.

Het boek bekampt heersende woorden & verhalen in de duiding van feiten en voorstellen. Energie is de motor van iedere menselijke handeling en het draagvlak van menselijke beschaving. Het is ook de hoofdspeler in de klimaatverandering en in de groei van neoliberale machten die het politieke gebeuren naar hun hand zetten. Europese emissiehandel, geldroof door reuzenbedrijven in de energiesector, akelige atoomkernenergie woekeren achter façades van schijnwaarheden.

De auteur stelt de betekenis en rol van het neoliberalisme op scherp. Hij toont de gigantische geldstromen die de rijksten nog rijker en machtiger maken. Democratische omwenteling tegen neoliberale doorbraak-2 is het noodzakelijke en enig mogelijke pad om wereldwijde klimaatcollaps te vermijden. De auteur belicht het wervende manifest geïnspireerd door de acties van diverse klimaatpioniers. Debat hierover is nuttig en wenselijk.

Programma

14.00 Welkom en inleiding door uitgever  
14.05 Voorstelling boek door auteur  
15.05 Q&A  
15.25 Uitleiding door uitgever  
15.30 Netwerkdrink
16.30 Einde