Als je nest

Partnergeweld is geen nieuw thema. Wel wordt er vaak bijna uitsluitend op de partner als slachtoffer gefocust en niet of te weinig op de kinderen. Nochtans zijn ook de kinderen slachtoffers. Als de kinderen het geweld zelf al niet lijfelijk ondergaan, dan toch tenminste emotioneel: het doet veel met een kind om geweld in de familie te zien.

De bedoeling van dit boek, van deze boekvoorstelling is om professionals en geïnteresseerden onder te dompelen in het thema van het effect van intrafamiliaal geweld door de bril van het kind.

De auteur Ann  Audenaert wil, als ervaringsdeskundige, via het boek ‘Als je nest niet veilig is’ geweld in de thuissituatie door de ogen van het kind weergeven. Welk gevoel gaat er door die kinderen op het moment dat het geweld plaatsvindt? Welke overlevingsstrategieën ontwikkelen ze? En welke impact heeft die periode op de rest van hun leven? Dit om aan te tonen dat je als buitenstaander  niet van deze geweldsituaties mag wegkijken, dat wegkijken nooit een optie mag zijn.

De deskundigen ter plaatse geven hun kijk op het thema weer en wijzen op de evolutie in de aanpak van dit intrafamiliaal geweld de laatste decennia.

 

Programma

16.00 Welkom en inleiding door uitgever  
16.05 De auteur Ann Audenaert over intrafamiliaal geweld  
16.40 Mieke De Schepper van Beweging tegen geweld – vzw Zijn geeft duiding rond enkele aspecten van intrafamiliaal geweld.  
17.05 Pascale Frank, oprichtster en coördinator Family Justice Center Antwerpen en vice-voorzitster van de European Familiy Justice Center Alliance en voorvechtster voor slachtoffergerichte en empowerende aanpak van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, werpt haar blik op het thema van het boek vanuit haar expertise.  
17.30 Spreker van het vertrouwenscentrum Kindermishandeling, zet uiteen wat er vandaag mogelijk is om deze kinderen te helpen, begeleiden en te ondersteunen.
17.55 Ernst Löw en Deborah Ostrega, twee artiesten, hebben muziek aangegrepen om dit thema bespreekbaar te maken. Zij zingen enkele liedjes uit hun repertoire ‘De donkere kant van de liefde’.
18.10 Q&A
18.30 Netwerkdrink
19.00 Einde