Abortus

Abortus polariseert de samenleving. In politieke discussies verdwijnt echter de aandacht voor de persoonlijke ervaring. In dit boek komen meer dan 30 getuigenissen aan bod, van zowel mannen als vrouwen met een abortuservaring. Zij vertellen eerlijk en openhartig over de moeilijke beslissing die zij namen en hoe ze erop terugkijken. Onderzoekers reflecteren niet-veroordelend op kernthema’s die in de getuigenissen terugkeren zoals spijt, verdriet, de nood aan erkenning en het belang van rituelen. In een laatste deel stellen Vlaamse en Nederlandse organisaties en therapeuten zichzelf voor aan allen die in een abortusproces zitten. Zowel voor als na een abortus is er ondersteuning voorhanden. Zoals ook dit boek wil illustreren: je bent niet alleen.

auteur: Gertie Driessen

reeksredacteurs 'Health Humanities': Katrien Schaubroeck, Kristien Hens & Leni Van Goidsenhoven

extra spreker: Katleen Alen (organisatie 'Fara')

Programma:

14u. Inleiding door uitgever

14u05 woordje Leni Van Goisenhoven en Kristien Hens over de reeks 'Health Humanities gestart' 

14u15. een dankwoord van Gertie Driessen

14u20 Katrien Schaubroeck interviewt Gertie Driessen

14u50 Leni Van Goidsenhoven leest paar boekfragmenten voor

15u05 Kristien Hens interviewt Katleen Alen

15u15 Q&A

15u30 afsluitend woord  door Gertie Driessen

15u35 uitleiding door uitgever

15u37 netwerkdrink

 

U kunt bij deze boekvoorstelling live aanwezig zijn of volgen via livestream.

Deelnemen is gratis, aanmelden verplicht.

 

Aanmelden