De Ontwarde Draad

U wordt van harte uitgenodigd op de presentatie van het intervisiespel Ontwarde draad.

Een voordracht van de auteurs: Katrijn Van Acker en Edda Janssens, Gerrit Vignero en gesprekspartners vanuit de praktijk:

  • Bernard Verstichel (orthopedagoog) en Meryem BuBa (teamcoach): medewerkers bij vzw Kompas.
  • Sofie Roose (inhoudelijk stafmedewerker) en Sandra Frederickx (begeleiderster): medewerkers bij ONDO vzw Antwerpen.

Het intervisiespel ‘Ontwarde draad’ is ontstaan vanuit de drive om de kennis rond sociaal-emotionele ontwikkeling en de methodiek van de draad van Gerrit Vignero te verspreiden.
In de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassen cliënten merken we dat de aangereikte tools en handvatten steun bieden in de dagelijkse praktijk.
Het intervisiespel is bedoeld om een team te coachen om de draad te ontwarren en te ordenen. Op die manier komt men tot een verbindend verhaal over het kind of de volwassen cliënt.
Er wordt ingezoomd op de eerste drie draden: de begeleider trekt de draad, de hechte draad en de lus in de draad. Via het spel krijgt men zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen het kind of de volwassen cliënt met zijn zorgfiguren.

Het intervisiespel ‘Ontwarde Draad’ kan bij het begin en op het einde van de namiddag ingekeken worden.

Livestream

Programma:

14.00

Verwelkoming en inleiding uitgever.

14.10

Het concept van de draden en link naar het intervisiespel uitgelegd
Gerrit Vignero

Insteek en doelstelling van het intervisiespel
Katrijn Van Acker

Verloop van het spel
Katrijn Van Acker & Edda Janssens

Mogelijkheden en diversiteit van het spel
Edda Janssens

Ervaringen bij het spelen van het spel en de meerwaarde ervan
Gesprekspartners

16.15

Q&A

16.25

Uitleiding uitgever

16.30

Netwerkborrel

aanmelden