Conferentie: Wat heet dan gelukkig zijn?

Wat is een goed leven? Wel-zijn is voor de meeste mensen meer dan een hoog inkomen of louter materiële welvaart. Vele niet-materiële aspecten zoals gezondheid, gezinsleven, leefomgeving, een zinvolle tijdsbesteding of de kwaliteit van een job zijn minstens even belangrijk voor een geslaagd leven. Al die aspecten samen beïnvloeden ook de mate waarin mensen tevreden zijn over hun leven en bepalen mee hoe gelukkig ze zich voelen. In dit boek argumenteren de auteurs echter dat geluk of levenstevredenheid geen goede maatstaf is voor het meten van welzijn. Zij stellen een alternatieve methode voor die niet enkel rekening houdt met de verschillende dimensies van welzijn, maar ook met het feit dat mensen hun eigen opvattingen hebben over wat belangrijk is in hun leven.

Het blijft niet enkel bij theorie. Een grootschalige en representatieve enquête bij meer dan 3000 volwassenen uit ruim 2000 Belgische gezinnen liet toe de verschillende aspecten van het individuele welzijn van de Belgen in kaart te brengen. Origineel is dat ruim aandacht besteed wordt aan de ongelijke verdeling van deze verschillende welzijnsaspecten binnen gezinnen. Uit de enquête blijkt dat sommige Belgen vaker lijden aan opgestapelde achterstand in meerdere welzijns­ dimensies. Het boek beschrijft vervolgens welke mensen er in de samenleving het slechtst aan toe zijn volgens de nieuwe methode. Zij verdienen volgens de auteurs de grootste aandacht van de beleidsmakers. En dat zijn niet noodzakelijk enkel diegenen met een laag inkomen, of diegenen die zich ongelukkig voelen.

Woensdag, 16 januari 2018, 09.30 uur – 12.30 uur

Adres: Fondation Universitaire, Egmontstraat 11, 1000 Brussel


Programma

09.30 Inloop en registratie
10.00 Introductie
10.10 Presentatie van het boek Wat heet dan gelukkig zijn?
10.55 Bespreking door Prof. Dr. Philippe Van Parijs (UCL)
11.20 Bespreking door Prof. Dr. Bea Cantillon (UA)
11.45 Vragen en deelname van het publiek
12.30 Broodjeslunch

Deelnamebijdrage: € 60,- incl BTW
Boek, koffie en fris, broodjeslunch

Inschrijven