Garant-Zorgcongres: mensen met een verstandelijke beperking

Voor allen die zorgen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking

Diverse accreditaties aangevraagd.
o.a. NIP K&J, NVO O-G, Registerplein (GGZ, MW e.a)

Vrijdagdag, 13 oktober 2017, 10.00 uur – 16.15 uur

Adres: Klasse Theater, Carré 16, NL-5017 JE Tilburg

Routebeschrijving: openbaar vervoer - auto

Programma

09.30 Inloop en registratie
10.00 Prof. dr. Petri Embregts: In verbinding zelf keuzes maken
Leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking & Academische Werkplaats Leven, Universiteit Tilburg
Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking regie over hun leven vormgeven? Hoe doen ouders dat? En wat vraagt het van begeleiders, behandelaars en zorgorganisaties? Op deze en andere vragen probeert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, in nauwe samenwerking met hulpverleners, mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten, antwoorden te vinden. In gelijkwaardigheid wordt gebouwd aan verbindingen tussen praktijk, opleiden en wetenschap om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen.
Vragen
10.50 Dr. Annette van der Putten: Nieuwe perspectieven voor kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke beperkingen
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
In de lezing van Annette van der Putten staan de opvoeding en ondersteuning van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen centraal.  Zij zal daarbij het accent leggen op de betekenis van motoriek en motorische activering bij deze doelgroep. Die activering is van belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen en volwassenen met deze beperkingen, hun alertheid, het verwerven van motorische vaardigheden, hun communicatiemogelijkheden en kwaliteit van hun bestaan.
Vragen
11.40 Pauze
12.00 Prof. dr. Stijn Vandevelde: Sterktegerichte benaderingen in het omgaan met personen met geestelijke gezondheidsproblemen en/of verstandelijke beperkingen die criminele feiten hebben gepleegd
Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent
Hierbij zal worden vertrokken vanuit een multidisciplinair perspectief met aandacht voor de toepassing en uitdagingen van sterktegerichte benaderingen in onder meer de orthopedagogiek, het recht, de psychologie, de criminologie, de geestelijke gezondheidszorg en de ondersteuning van familie en sociale netwerken. De bevindingen sluiten aan bij het onderzoeksproject “Developing multi-disciplinary strenghts-based strategies for mentally ill offenders”, dat uitgevoerd wordt aan de Universiteit Gent.
Vragen
12.50 Lunchpauze
13.50 Dr. Jannelien Wieland: Psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking
Poli-Plus, Leiden
Jannelien Wieland is als psychiater gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij patiënten met een IQ < 85. Patiënten met een lager IQ en psychische stoornissen vertegenwoordigen een grote minderheid en een kwetsbare groep binnen de GGZ. Immers, in de GGZ gaat men vaak uit van 'de mondige patiënt die goed weet wat er met hem aan de hand is en wat hij nodig heeft'. Voor vele patiënten met een lager IQ geldt dit niet. In haar lezing gaat zij in op onderwerpen als samen op zoek met deze patiënten, samen beslissen, het delen van verantwoordelijkheid en autonomie waar mogelijk, maar ook ondersteunen waar nodig.
Vragen
14.40 Erik De Belie MSc: Mentaliseren als 'veilige basis' voor emotionele beschikbaarheid in relatie tot mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-problemen
Vakgroep Orthopedagogiek, Hogeschool Gent; Multifunctioneel Centrum De Hagewinde, Lokeren    
De GGZ-problemen van mensen met een verstandelijk beperking worden vaak geuit door ‘uitdagend gedrag’ dat de relatie onder druk zet. Het is dan ook zinvol dat begeleiders (en ouders) hierover mentaliseren: met ‘buik en hoofd’ aanvoelen en begrijpen wat dit gedrag betekent, wat het met hen doet en wat ze nodig hebben om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de onderliggende emotionele behoeften. Zo groeit een ‘veilige basis’ voor emotionele beschikbaarheid waarbij sensitiviteit, structuur, ruimte laten en mildheid geïntegreerd worden, met veel aandacht voor wat dit aanbod betekent voor het welzijn van deze cliënten.
Vragen
15.30 Netwerkborrel
16.00 Einde

Deelnamebijdrage: € 95,-
Garant-opleidingsattest, syllabus, koffie en fris, broodjeslunch

Inschrijven