Garant-congres: Anderstalige nieuwkomers

Wetenschappelijk advies: Dr. Louis Heylen

 

Vrijdag, 24 november 2017, 09.30 uur – 16.00 uur
De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen
Parkeren: Waalse Kaai / Vlaamse Kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Cenrtraal, Tram: halte Sint-Andries

 

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers stelt scholen, directies, leerkrachten, begeleiders,… voor vele uitdagingen. Hoe omgaan met een bontgekleurde populatie van verschillende nationaliteiten? Hoe een talenbeleid opzetten? Wat met de dagelijkse klaspraktijk en met het versterken van leerkrachten bij de uitvoering van hun divers takenpakket? Wat te verwachten van ondersteunende onderwijsdeskundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders,…? Hoe omgaan met psychosociale problemen zoals frustratie, angst, agressie?...


Programma

09.00 Inloop en registratie
09.30 Tien voor taal - Vervolgonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Karin Heremans – Directie Atheneum Antwerpen; Beleidscoördinator Preventie Radicalisering en Polarisering GO!
De Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers, afgekort OKAN, herbergen een bontgekleurde groep jongeren tussen 12 en 18 jaar van verschillende nationaliteiten. Onder hen zijn asielzoekers en vluchtelingen, maar ook jongeren die in het kader van een gezinshereniging naar hier zijn gekomen. Op zijn minst hebben ze één ding gemeen: Het is belangrijk dat ze Nederlands leren om na één jaar door te kunnen stromen naar het regulier onderwijs.
10.30 Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers … of: naar een krachtig to-taalbeleid in de school
Lieve Lenaerts – Coördinator Expertisecentrum DoorElkaar, Hivset-Campus, Turnhout
Kunnen anderstalige nieuwkomers zich volledig thuis voelen op onze scholen? Kunnen we verder gaan dan aanpassingen vanuit een hoofdbewonersperspectief, ad-hoc-beslissingen of paniekreacties? Wat vraagt een krachtig beleid? Alleszins volstaat het niet om enkel de deuren te openen, hoe goed dat ook bedoeld mag zijn. Er moet tevens kritisch worden gekeken naar gangbare praktijken: doorstroom van leerlingen, uitstroom... Niet zozeer de deuren dan wel de ogen van de hoofdbewoner van het huis moeten opengaan.
Vragen
11.30 Pauze
12.00 Van inzicht tot inzet: de brug tussen wetenschap en klaspraktijk
Jan Royackers – Wetenschappelijk medewerker Steunpunt Diversiteit en Leren, Universiteit Gent; Vennoot, trainer en procesbegeleider bij Schoolmakers cvba
Het Europese EDINA-project werkte aan een overzicht van basiscompetenties voor leraren, inzichten rond evaluatie, transitie en differentiatie in functie van taalondersteuningsbehoeften. De uitkomsten daarvan zijn erg belangrijk. Vanuit een positieve bril wordt ingezoomd op de kansen die er liggen om het onthaalonderwijs te verfijnen.
Vragen
13.00 Lunch
14.00 Psychosociale problemen bij anderstalige nieuwkomers: zorg voor de leerkracht, zorg voor de leerling
An Devos – Begeleider Onthaalonderwijs en Dienst Lerende, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
‘Leraren in OKAN lachen altijd, ze zijn zo vriendelijk!’ zei een leerlinge tegen de juf. Het is dan ook zowat als een kuikentje dat uit het ei komt. Het eerste wezen dat het ziet, is ‘mama’. Zo voelen vele leerkrachten die lesgeven aan nieuwkomers zich ook. Naast het aanleren van het Nederlands zijn ze ook ongewild ouder, psycholoog, steunpilaar, strohalm… Ze zijn voor vele van deze jongeren een houvast in onzekere tijden. De psychosociale begeleiding is dan ook van groot belang. Onzekerheid leidt tot frustraties, soms agressie. Hoe ga je daarmee om in een klassituatie? En hoe hou je het als leerkracht vol om toch het baken te blijven dat de jongeren van je verwachten?
Vragen
15.00 Algemene taalvaardigheid bij anderstalige nieuwkomers
Kirsten Schraeyen – Wetenschappelijk onderzoeker, KU Leuven en Universiteit Antwerpen; Beleidscoördinator Onderwijs & Curriculum, Opleiding Logopedie en Audiologie, Thoma Moore, Antwerpen
Taalvaardigheid en schoolsucces zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Precies het begrijpen en gebruiken van de nieuwe schooltaal vormen een uitdaging voor anderstalige nieuwkomers. Hoe moet taalvaardigheid gedefinieerd worden? Zijn er (thuis)taalgerelateerde factoren die de schoolse taalvaardigheid voorspellen en mede bepalen? Welke methoden kunnen leerkrachten en zorgverleners inzetten om de taalvaardigheid van anderstalige nieuwkomers in kaart te brengen en op te volgen?
Vragen
16.00 Netwerkborrel
16.30 Einde

Deelnemingsbijdrage: € 99,-
Garant-opleidingscertificaat, syllabus, broodjeslunch, fruit, koffie en fris

Inschrijven