Garant-Congres: Ethische vraagstukken in de ouderenzorg

Voor professionele hulpverleners, begeleiders, mantelzorgers en andere betrokkenen

Geaccrediteerd door RIZIV

Donderdag, 11 mei 2017, 09.30 uur – 16.30 uur

Bij een groot aantal handelingen door de hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische uitgangspunten een essentiële rol. Meer zelfs, elke visie of opvatting omtrent zorg wordt (mede) gestuurd door – al dan niet uitgesproken – ethische standpunten, met existentiële vragen. Tijdens dit congres komen belangrijke onderwerpen aan bod, met theoretische kaders, modellen voor de praktijk, kritische reflectie, discussie.


Programma

09.00 Inloop en registratie
09.30 Introductie
Luc Van de Ven | Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven
09.40 Houdingen tegenover leven en dood. Een ethische reflectie
Toon Vandevelde | Gewoon hoogleraar Filosofie, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven
Vele filosofen hebben een reflectie ontwikkeld om de angst voor de dood te bezweren of te relativeren. Bij sommige mensen lijkt dit te lukken, anderen worden verlamd door het perspectief van de nakende dood van henzelf of van een geliefde. Sinds euthanasie wettelijk mogelijk is gemaakt, is de houding tegenover de dood onderwerp van vele discussies. Kunnen we daarbij iets leren van filosofen?
Vragen
10.30 Tijdig spreken over het levenseinde
Eric van de Laar | Medisch ethicus, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
‘Tijdig spreken over het levenseinde’ is een project om artsen en patiënten eerder met elkaar te laten nadenken over de zorg rond het levenseinde. Men kan zo beter tot een gepaste zorg komen en tezelfdertijd kan men voorkomen dat aan het levenseinde overbodige, intensieve zorg wordt toegediend.
Vragen
11.20 Pauze
11.40 Beslissingsbekwaam. Een problematisch concept
Joris Vandenberghe | Hoogleraar Psychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven
De vraag van wils- of beslissingsbekwaamheid is in vele contexten aan de orde. Wat houdt dit concept precies in? Waarom is dit concept problematisch? Wat zijn de verschillende visies op beslissingsbekwaamheid? En hoe kunnen we dit, ondanks de complexiteit en de problemen, toch klinisch toepassen?
Vragen
12.30 Wandellunch
13.30 Families en geld: een explosief mengsel
An Haekens | Ouderenpsychiater; Hoofdgeneesheer Alexianen Zorggroep, Tienen
Op bepaalde ogenblikken, bijvoorbeeld als de zorg moet worden georganiseerd, komt het thema ‘geld’ in families plots en onverwacht aan de oppervlakte. Bij het begeleiden van families van ouderen moeten hulpverleners de eigen schroom laten varen om over dit thema te spreken. Juist door het onderwerp bespreekbaar te maken kunnen scheefgetrokken balansen weer in evenwicht worden gebracht.
Vragen
14.20 Bemoeizorg
Bart Deltour | Directie doelgroepen en methodiekontwikkeling Familiezorg West-Vlaanderen; Sociaal pedagoog, Brugge
Hulpverleners worden meer dan eens geconfronteerd met (zorgwekkende) zorgmijders. In de praktijk balanceren ze dan vaak tussen de waarden van autonomie, goede zorg en beschermwaardigheid van het leven. Een efficiënt communicatiemodel geeft elk van deze waarden een plaats.
Vragen
15.10 Pauze
15.30 Zorgethisch leiderschap
Leentje De Wachter | Algemeen coördinator Zorg-ethisch lab sTimul, Lubbeek; Lector Filosofie, Ethiek en Levensbeschouwing, University Colleges Leuven-Limburg – Campus Genk
Ethisch leiderschap is een breed begrip met vele facetten. In deze uiteenzetting wordt voornamelijk de zorgethiek belicht als uitgangspunt van het soort ethisch leiderschap dat in zorgorganisaties van het grootste belang is.
Vragen
16.20 Afronding
Luc Van de Ven | Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven
16.30 Netwerkborrel
17.00 Einde

Deelnemingsbijdrage: € 95,-
Garant-opleidingsattest, syllabus, koffie en fris, broodjeslunch

Inschrijven