Bob Michiels - Terra Socialis

 

De neoliberale obsessie om onbegrensd te blijven groeien in een begrensde wereld leidt ons naar de afgrond en dus wordt het hoog tijd om te gaan dromen van een nieuwe copernicaanse omwenteling, maar deze keer één van morele aard. Onze aangeboren neiging tot onder meer altruïsme, empathie en socialisatie maakt deze omslag mogelijk. Bovendien groeit het inzicht dat onze menselijke evolutie nog niet voltooid is en dat we verder moeten evolueren, van een Homo economicus naar een Homo socialis. We moeten oog krijgen voor totaal andere prioriteiten en onder meer leren inzien dat ‘wel-zijn’ belangrijker is dan ‘hebben’, met slechts één morele hoofdwet in gedachten die alles overklast: de wet van het meervoud.

Deelname is gratis mits betaling van een toegangsbewijs tot de boekenbeurs.