Programma

Ethische vraagstukken in de ouderenzorg

Donderdag 11 mei 2017
09.30 uur - 16.30 uur

Bij een groot aantal handelingen door de hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische uitgangspunten een essentiële rol. Meer zelfs, elke visie of opvatting omtrent zorg wordt (mede) gestuurd door – al dan niet uitgesproken – ethische standpunten, met existentiële vragen. Tijdens dit congres komen belangrijke onderwerpen aan bod, met theoretische kaders, modellen voor de praktijk, kritische reflectie, discussie.

meer »