Programma

Anderstalige nieuwkomers

Vrijdag 24 november 2017
09.30 uur - 16.00 uur

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers stelt scholen, directies, leerkrachten, begeleiders,… voor vele uitdagingen. Hoe omgaan met deze uitdagingen?

meer »

NAH - niet-aangeboren hersenletsels

Donderdag 30 november 2017
09.30 uur - 16.00 uur

De gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel – NAH zijn voor de patiënt, de familie en de omgeving meestal zeer ingrijpend, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

meer »

Voorbij de diagnose

Woensdag 22 november 2017
20.00 uur - 22.00 uur

Een psychiatrische diagnose is geen eenduidig gegeven. Is niet elk gedrag onder te brengen in een of andere diagnose? Wat doe je met een diagnose? Richt je je hele leven volgens de inhoud van die diagnose of is er nog een leven daarnaast? Bovendien, hebben we niet allen een soort diagnose ingeblikt in ons genetisch paspoort of in onze hersenen? In hoeverre functioneert een diagnose als de poort naar het verstaan van persoonlijke interactie met de directe en indirecte omgeving?

meer »

Begeleiding en ondersteuning van mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Donderdag 8 maart 2018
10.00 uur - 16.15 uur

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep in onze complexe samenleving. Tijdens het Garant-Zorgcongres buigen we ons over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat deze mensen uit de boot vallen. Hoe kunnen begeleiders, behandelaren en ouders kwaliteit van leven voor deze mensen bevorderen? Hoe voorkomen zij hun isolement? Hoe moeten zij zorg dragen voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid? Hoe moet hun eigen verantwoordelijkheid voor goed functioneren in de samenleving ondersteund worden? Hoe moeten wij hen helpen verantwoorde keuzes te maken om hun leven zinvol inhoud te geven? De vijf inleiders van het Garant-Zorgcongres geven op deze vragen ieder op eigen manier antwoord. Sommigen beantwoorden die vragen specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, bij anderen staat de problematiek van mensen met een meer ernstige verstandelijke beperking centraal.

meer »