Inschrijfformulier: Garant-Zorgcongres: mensen met een verstandelijke beperking

Wilt u onderstaande gegevens invullen en uw inschrijving bevestigen?
Daarna ontvangt u van ons een e-mail, zodat u weet dat wij uw inschrijving hebben genoteerd.
Vergeet niet het verschuldigde bedrag (€ 95,-) over te schrijven op het opgegeven rekeningnummer met vermelding van VERSTANDELIJKE BEPERKING- en de naam van de deelnemer.

Deelnemer
Facturatieadres

(in te vullen indien verschillend van het bovenstaande adres)

Ik schrijf me in voor het Garant-Zorgcongres Mensen met een verstandelijke beperking op 13-10-2017 en maak tegelijk € 95,- over op het onderstaande banknummer van Vereniging O en A, Alkmaar onder vermelding van VERSTANDELIJKE BEPERKING + voorletters + achternaam

IBAN: NL46 RABO 0344 7264 60
Na overschrijving van het betrokken bedrag ontvangt u de factuur voor 'voldaan'. Het deelnamebewijs wordt u bij het einde van het congres ter hand gesteld.

Annulatie zonder kosten is mogelijk tot 60 dagen van te voren. Bij annulatie tot 14 dagen van te voren worden € 20 administratiekosten ingehouden. Daarna wordt geen restitutie meer toegepast. Vervanging is altijd mogelijk.