Inschrijfformulier: Garant-Congres: Anderstalige nieuwkomers

Wilt u onderstaande gegevens invullen en uw inschrijving bevestigen?
Daarna ontvangt u van ons een e-mail, zodat u weet dat wij uw inschrijving hebben genoteerd.
Vergeet niet het verschuldigde bedrag (€ 99,-) over te schrijven op het opgegeven rekeningnummer met vermelding van NIEUWKOMERS en de naam van de deelnemer.

Deelnemer
Facturatieadres

(in te vullen indien verschillend van het bovenstaande adres)

Ik schrijf me in voor het Garant-Congres Anderstalige nieuwkomers en maak tegelijk € 99,- over op het onderstaande banknummer van Garant-Uitgevers onder vermelding van NIEUWKOMERS + voorletters + achternaam

IBAN: BE19-7310-0960-6712
BIC: KRED BE BB

Na overschrijving van het betrokken bedrag ontvangt u de factuur voor 'voldaan'. Het Garant-opleidingscertificaat wordt u bij het einde van het congres ter hand gesteld.

Annulatie zonder kosten is mogelijk tot zestig dagen van te voren. Bij annulatie tot 14 dagen van te voren worden € 20 administratiekosten ingehouden. Daarna wordt geen restitutie meer toegepast. Vervanging is altijd mogelijk.