Methodisch werken in de gezondheidszorg

Volg nu de livestream

 

Tien jaar geleden werd het boek ‘Methodisch werken in de gezondheidszorg’ gepubliceerd. Ondertussen is er maatschappelijk én beroepsinhoudelijk veel veranderd. Daarom werd het boek op basis van de meest recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg grondig herwerkt, aangevuld en geactualiseerd.

Op dinsdag 13 oktober 2020 stelt de auteursgroep deze nieuwe versie graag online aan u voor.

De heer Frank Lippens, gewezen directeur van het AZ Deinze, nu actief in talrijke werkgroepen op verschillende kabinetten en in opleidingen als gastdocent, brengt een lezing met als thema 'Methodisch werken in de gezondheidszorg: een opstap naar het podium van het echte leven waardoor zorgverleners het verschil kunnen maken '. We laten hem al even aan het woord.

‘Zorgverleners zijn vandaag goed opgeleid en kennen de procedures en handelingen binnen hun discipline. Maar dan komen ze op het podium van het echte leven waarbij de context van de patiënt doorslaggevend wordt en de mondige patiënt zelf de regie in handen wil nemen. Bijna steeds zal men ook deel uitmaken van een team van zorgverleners die de patiënt omringt en waarbij communicatie binnen het omringende team essentieel is. Dit boek leert studenten en zorgverleners via de schitterend uitgewerkte casussen binnen een fictieve familie de zaken te bekijken vanuit een andere focus. In het echte leven is er echter ook de zeer complexe en telkens veranderende macro-gezondheidszorg in ons land die de zorgverlener niet kan negeren en moet integreren. Deze complexe omgeving kan bijvoorbeeld de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg bepalen. Wil de zorgverlener doelgericht optreden en warme en deskundige zorg aanbieden op het podium van het echte leven dan zal hij of zij methodisch moeten te werk gaan en daartoe is dit boek een prachtige gids.’

 

In verband met covid-19 zal deze boekvoorstelling alleen online te volgen zijn via een livestream op deze pagina. U kunt zich hieronder aanmelden om gewaarschuwd te worden als de livestream online gaat.

Aanmelden

Programma

18.00 uur Welkom door de uitgever
18.05 uur Inleiding door Mevr. Annemie Coussens
18.25 uur Dhr. Frank Lippens over ''Methodisch werken in de gezondheidszorg"
18.55 uur Afronding door de uitgever

 

Livestream