Ik moet nu gaan. Een triptiek: ziekte, euthanasie, rouw

Het leven: nog niet en dan niet meer.
De dood: nooit meer.
De dood in het leven: van nooit meer naar toch misschien weer. Of nog niet?

(Jean Paul Van Bendegem)

Wat gaat er in een moeder om wanneer ze van haar zesendertigjarige zoon verneemt dat hij ongeneeslijk ziek is en een euthanasieaanvraag op papier heeft gezet? De innerlijke dialoog die de auteur met haar zoon Pieter voert, geeft niet enkel antwoord op die vraag maar maakt de lezer ook deelgenoot van het laatste bedrijf in het levensverhaal van Pieter.

Hugo Maerten, acteur en broer van de schrijver, zal uit het boek voorlezen om nadien met de auteur, Mieke Maerten, in dialoog te gaan over thema’s die in het boek aan het bod komen. Thema’s die zich duidelijk aan de lezer tonen maar ook thema’s die zich voor de auteur wat verborgen hielden tot zij deze in de plooien van de ‘gedrukte’ woorden ontdekte.

Marie-J. (Mieke) Maerten , moeder van drie kinderen, haalde met de masterproef ‘Levenskunst en lichamelijkheid in het late werk van Michel Foucault’ het diploma van master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Geruime tijd combineerde ze haar werk in de financiële sector met vrijwilligerswerk als moreel consulent. Anderhalf jaar na het overlijden van haar zoon ging ze met pensioen en kwam er rust en tijd voor het noodzakelijke rouwproces en voor het schrijven van dit boek.

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden