Elke dag fluitend naar de klas

De narratieve aanpak van het praktijkboek ‘Elke dag fluitend naar de klas’ heeft heel wat voor op (pseudo)wetenschappelijke didactische werken en al te schoolse onderwijsreflecties. De directe herkenbaarheid van de jarenlange met veel plezier doorleefde onderwijspraktijk (en nu nog steeds) is immers heel groot.

Doorheen de redactionele screenings viel bij herhaling de inhoudelijke verwantschap op met auteurs uit 2500 jaar historische en wijsgerige pedagogiek zonder dat deze expliciet genoemd worden. Tijdens de bespreking van diverse passages werd herhaaldelijk verwezen naar: Plato, Augustinus, Bettelheim, Buber, Korczak, Verhoeven, Savater, ...  Voor wie verder wil lezen zijn er heel wat onderwijsaanknopingspunten te vinden. Dit boek kan zich in zijn specifieke genre moeiteloos meten met de zogenaamde vakliteratuur en zo een eigen weg banen doorheen het veelal verschraalde onderwijslandschap. Het zorgt zeker voor veel  (w)onderwijsleesplezier.

We zijn uiteraard erg benieuwd naar de reacties van het brede publiek en stellen graag dit pittige Boekenpodiumprogramma aan u voor:

Programma

16.00 Ontvangst
16.30 Welkom door uitgever
16.35 Voorstelling door moderator Peter Visser, assistent UA-ASoE-SLO didactiek filosofie en filosoferen,  van het Boekenpodiumpanel:
     Marilou Borgmans - voormalig onderwijzeres, directrice en inspectrice BaO - Mortsel
     Kristel Verrelst - ombuds bij professionele bachelor BaO en SO- Karel de Grote Hogeschool – Antwerpen
     Soumar Afram - Lector bij Zorgverbreding en Remediërend Leren -  professionele BanaBa in het Onderwijs - Karel de Grote Hogeschool – Antwerpen
     Jo van den Hauwe - Opleidingshoofd van de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs van AP- Hogeschool – Antwerpen
17.25 Afrondende boekgetuigenis
17.35 Receptie/boekenverkoop/netwerking/signeersessie door de auteur Wilfried Van den Brande
18.00 Einde

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden