Bewegingsarmoede bij ouderen

Let op! Door onvoorziene omstandigheden zal deze presentatie geen doorgang vinden.

De vergrijzing is niet alleen een uitdaging voor de toekomst, maar een ontwikkeling die nu al de grootste aandacht verdient. Samen met het toenemende aantal ouderen, dringt ook vernieuwing in de ouderenzorg zich op. Niet door bijvoorbeeld te investeren in nieuwe woonzorgcentra, maar door in te zetten op de gezondheid van de ouderen zelf, hun omgeving en de organisatie van de zorg. De eerste babyboomers zijn ondertussen de zeventig gepasseerd maar het valt nog te bezien of ook zij, zoals de ‘stille generatie’ die hen voorafgaat, volgzaam en massaal een beroep zullen doen op de bestaande ouderenvoorzieningen.

Peter Janssen en Geert Simonis pleiten voor een radicale ommekeer in de ouderenzorg. Zij zetten de pijnpunten van de huidige ouderenzorg op een rijtje. Daarna schuiven zij concrete oplossingen naar voren om ouderen meer te laten bewegen, en meer inspraak en autonomie te geven.

Peter Janssen is gerontoloog en geriatrisch verpleger. Hij werkt als begeleider in Huis Perrekes in Geel. Geert Simonis is dichter en huiskamerfilosoof.

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden